Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 182
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 58 rectificarea bugetului local al comunei Mitoc pe anul 2019 05/12/2019
2019 49 Reorganizare Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Mitoc 31/10/2019
2019 28 aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitoc, Judetul Botosani: DS 402, DS 394, DS 253, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 774, DS 816, DS 865, DS 907 si DS 16” 31/05/2019
2019 29 aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Mitoc pe anul 2018 31/05/2019
2019 24 Aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si pe sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei în trimestrul I, pe anul 2019 18/04/2019
2019 25 Aprobarea bugetului local al comunei Mitoc pe anul 2019 și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2019 18/04/2019
2019 26 Aprobarea organigramei, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de mandat al administratorului SC Rural Servmit SRL Mitoc și Planului de acțiuni care vor fi desfășurate de SC Rural Servmit SRL, în anul 2019 18/04/2019
2019 27 Aprobarea Regulamentului de gestionare a câinilor cu stăpân din comuna Mitoc 18/04/2019
2019 15 Indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2020 29/03/2019
2019 16 Aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente, proprietatea persoanelor fizice și juridice din comuna Mitoc 29/03/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte