Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 159
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 61 aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General actual, aprobat Ón anul 2012, al comunei Mitoc 21/12/2018
2018 64 rectificarea bugetului local al comunei Mitoc pe anul 2018 21/12/2018
2018 58 rectificarea bugetului local al comunei Mitoc pe anul 2018 04/12/2018
2018 59 aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma incheierii contractelor de achizitie public„ aferente obiectivului de investitii „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local Ón Comuna Mitoc, județul Botosani: DS 402, DS 394, DS 253, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 774, DS 816, DS 865, DS 907 si DS 16” 04/12/2018
2018 53 modificarea hotararii nr. 48/31.10.2018 prifind modificarea hotararii nr. 84/29.11.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 29/11/2018
2018 54 aprobare impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019 29/11/2018
2018 55 declararea ca locuinta de serviciu a apartamentului aflat in domeniul privat al comunei Mitoc, in suprafaț„ de 47,07 mp 29/11/2018
2018 56 aprobarea proiectului pentru organizarea retelei scolare pentru anul 2019-2020 Ón comuna Mitoc, judetul Botosani 29/11/2018
2018 57 stabilirea salariilor de baz„ ale secretarului comunei Mitoc si functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mitoc 29/11/2018
2018 44 rectificarea bugetului local al comunei Mitoc pe anul 2018 21/09/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte