Mitoc - Transparenta decizionala

RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2015

RAPORT DE EVALUARE a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al aparatului de specialitate al primarului comunei Mitoc