Mitoc - Informatii de interes public

Această secțiune a siteului dorește să fie puntea de legătură dintre cetățean și Primăria Comunei Mitoc.

 

BULETIN INFORMATIV

 

PRIVIND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

 

Actele normative care reglementează organizarea și functionarea consiliului local și a primarului comunei

Organigrama

Atribuțiile personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei

Programul de funcționare

Programul de audiențe

Persoanele din conducerea comunei, precum și persoana responsabilă cun informațiile de interes public

Coordonatele de contact ale autorităților administrației publice locale

Bugetul local și bilanțul contabil

Strategii și programe

Lista documentelor de interes public

Lista documentelor produse și/sau gestionate

Modalități de contestare a actelor administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice locale