Mitoc - Recrutare personal

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, persoana care solicită sa se încadreze ca voluntar în serviciile de urgență voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) sa aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) sa aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical;
d) sa posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru  care încheie contractul de voluntariat;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvarșirea de infracțiuni cu intenție;
f) sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar p
entru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a conditților contractuale personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 

La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în  specialitatile: pompieri, protecție civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni și la executarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență/dezastre.

HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005  pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare

Persoanele interesate pot solicita, în scris, încadrarea în S.V.S.U., prin depunerea unei cereri la registratura Primăriei comunei Mitoc.
Pentru mai multe informații, persoana de contact: Silviu Sofronea, tel: 0231562020, e-mail: svsumitoc@yahoo.com