Mitoc - Registrul agricol

Declararea și înscrierea datelor în Registrul Agricol de cãtre toți deținãtorii 
de terenuri, animale și pãsãri:

  1. Gospodãrii ale populației cu domiciliul în comuna Mitoc, care dețin terenuri agricole sau silvice, precum și cele care dețin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, pãsãri și familii de albine;
  2. Persoane fizice cu domiciliul în alte localitãți, care dețin terenuri, animale, pãsãri și/sau construcții pe raza comunei Mitoc;
  3. Unitãți cu personalitate juridicã cu sediu în comuna Mitoc (societãți comerciale, societãți/asociații agricole, unitãți de învãțãmânt, sãnãtate. culte, industrie, transport, construcții, administrație publicã etc., cu excepția unitãților aparținând Ministerului Apãrãrii Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiției și Serviciul Român de Informații, care dețin terenuri, animale, pãsãri și/sau construcții pe raza comunei Mitoc;
  4. Unitãți cu personalitate juridicã cu sediul în altã localitate, care dețin terenuri, animale, pãsãri și/sau construcții pe raza comunei Mitoc.

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol, ale Normelor Tehnice privind modul de completare a Registrului agricol pentru perioada 2015/2019, aprobate prin Ordinul Comun nr. 734/480/1003/3727/2015 și ale Hotãrârii Guvernului nr. 218/2015 categoriile mai sus menționate au obligația de a declara datele privind terenurile agricole sau silvice, animale, pãsãrile și familiile de albine care le dețin, în vederea înscrierii în registrul agricol al comunei, la urmãtoarele termene:

  1. 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodãriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizeazã, clãdirile cu destinația de locuințã, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animalã și mecanicã, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agriculturã și silviculturã, efectivele de animale existente în gospodãrie/unitatea cu personalitate juridicã la începutul fiecãrui an, precum și modificãrile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin , ca urmare a vânzãrii-cumpãrãrii, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificãrii animalelor ori a altor intrãri-ieșiri;
  2. 1 -31 mai, pentru datele privind modul de folosințã a terenului, suprafețele cultivate, numãrul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice și juridice au obligația sã declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificãri în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificãrii.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termene prevãzute mai sus menționate, se considerã cã nu au intervenit niciun fel de modificãri, fapt pentru care în registrul agricol se reporteazã din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzãtoare la rubrica semnãtura declaratului.